motiviranje tima

Tag

Kako definirati timsku misiju?

Kako definirati timsku misiju? Timska misija određuje glavne prioritete u (polu)sezoni, poboljšava efikasnost tima te pruža norme i/ili standarde na osnovu kojih se sportaši trebaju ponašati kako bi ostvarili željene grupne ciljeve. Također, ona osigurava da svi članovi tima ulažu...
Saznaj više