Reference team buildinga

7. siječnja 2018.

Hanns – Seidel Stiftung zaklada

7. siječnja 2018.

Ernst & Young d.o.o.

7. siječnja 2018.

Raiffeisenbank

7. siječnja 2018.

Dell